06 24 28 85 98 info@kosterenvankooten.nl

Smart Industry

Door nieuwe productietechnologieën en de verdere integratie van ict in het hele proces van ontwerpen, fabriceren en distribueren, verandert de industrie radicaal, daar moet Nederland op tijd op inspelen door Smart Industry.

Met de ontwikkeling van Smart Industry wordt gedoeld op de verregaande digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties (het ‘internet of things’) waardoor nieuwe manieren van produceren, nieuwe businessmodellen en nieuwe sectoren ontstaan.
Slimme industrieën kennen een zeer flexibele productiecapaciteit hebben in termen van het product (specificaties, kwaliteit, design), volume (hoeveelheid), timing (levertijd), grondstoffen- en kosten efficiëntie.

Strategisch Partnership

Koster & Van Kooten wilt een strategisch partnership aangaan met haar klanten en zullen in veel gevallen worden gezien als de “huis recruiter”. Daarbij kunnen wij als full-service recruitment partij voorzien in elke recruitment behoefte van de klant.

Koster & van Kooten richt zich specifiek Smart Industry cq IIoT, industrial internet of things. Waarbij wij doormiddel van verschillende recruitment blocks deze doelgroep kunnen voorzien in haar specifieke recruitment behoefte.

Koster en van Kooten biedt toegevoegde waarde door een maatwerk oplossing te bieden waarmee het recruitment vraagstuk van de klant snel en tegen een aantrekkelijk tarief wordt opgelost. Bij het oplossen van het recruitment vraagstuk is maatwerk en kwaliteit het uitgangspunt. Wij streven naar een duurzamen relatie met onze klanten omdat wij waarde hechten aan betrouwbaarheid en transparantie in ons werk.

Ons Doel

Koster en Van Kooten heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de techniek van morgen. Wij willen door onze recruitment activiteiten organisaties in de smart industry ondersteunen op haar recruitment vraagstukken. Door transparant en als partner te fungeren voor onze klanten weet Koster & Van Kooten technisch top talent voor onze partners aan te werven.

Het bijeen brengen van technische professionals met passende functies. Met oog op de toekomst wilt Koster & van Kooten positief bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende generaties.

Huis Recruiters

Wij presenteren als de “huis recruiters” waarmee wij bedoelen dat wanneer er een recruitment vraagstuk is binnen de organisatie Koster + Van Kooten “ top of mind” zijn om advies te vragen hoe het recruitment vraagstuk opgelost kan worden.

 

  • Geen kant en klare recruitment oplossing maar maatwerk door het inzetten van “Blocks”
  • Blocks biedt voor iedere vacature of wervingsbehoefte een maatwerk oplossing
  • Blocks zijn transparant waardoor de klant van te voren weet wat het tarief is voor de ingekochte diensten
  • Schaalvoordeel door meerdere vacatures in te vullen door 1 of meerdere blocks in te zetten
  • Flexibele inzet van recruitment voor minimaal aantal uur van 10 per week
  • Zaken doen met enthousiaste betrouwbare partners in Recruitment en Talentmanagement met +10 jaar ervaring met aantoonbare trackrecord in recruitment en interim recruitment